A+ Yöntemi

Her öğrencinin ihtiyaçlarına, kişisel ilgi alanlarına, profesyonel hedeflerine ve dil yeterlilik seviyesine göre uyarlanan, kişiselleştirilmiş müfredat.

Yapılan akademik araştırmalara göre, dilbilimciler, tüm bağlamlarda herkes için tek bir en iyi yöntemin olmadığını ve hiçbir öğretme yönteminin, diğerlerinden daha üstün olmadığını kanıtlamışlardır. Sonuç olarak, aynı metodoloji farklı amaçlara, yaşam ve mesleki çevreye ve öğrenme ihtiyaçlarına sahip olan tüm öğrencilere uygulanamaz.

Tek kitap ve metod uyarlaması eğilimini izlemek yerine, her öğrencinin özel hedeflerini, öğrenme stilini ve ihtiyaçlarını destekleyen bir Metod oluşturduk – adına A+ Metodu dedik ve 2010’dan beri uyguladık. Tecrübelerimizi analiz ettiğimizde bu yöntemin var olan tüm diğer yöntemler ile kıyasla çok daha etkili olduğunu ve öğrenciler tarafından daha çok sevildiğini gördük.

A+ Yöntemi Eklektik Davranışçı Yaklaşım baz alınarak geliştirilmiştir, birçok öğretim tarzını harmanlar ve her öğrencinin yetenekleri, amaçları, öğrenme hızı ve ihtiyaçlarına göre en uygun öğretim tekniklerini tespit eder.

A+ Academy’de öğrenciyi eğitim metoduna değil, metodu öğrenciye göre uyarlıyoruz..

Her profesyonel İngilizce Dil öğretmeni, öğrencinin doğruluğunu, akıcılığını ve iletişim yeteneğini geliştirmek için yazılı ve sözlü çeşitli egzersizler önermelidir. Bazen sınıf aktivitesinin kapsamı doğruluk ise öğretmen hataları derhal düzeltir, ancak etkinliğin kapsamı akıcılık ise bu hatalar daha sonra düzeltilecektir. Öğretmenin amacı, dört dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) yanı sıra, öğrencilerin sınıfta kullanılan dilbilgisel ve sözcüksel öğelerin kullanımını kişiselleştirmelerine yardımcı olmaktır.

Zaman zaman öğretmen tercüme edebilir – ancak her iki dili de çok iyi biliyorlar ve o anda yeni bir kavramın anlamını sağlamanın en etkili yol olduğuna inanıyorlar ise, özellikle soyut fikirler için, ama hepsinden öte, öğretmen ilgili, teşvik edici ve üretken dersler vermek için çok çeşitli kaynaklar geliştirmelidir.

Tek bir yöntem kullanıldığında herkese hitap etmek ve beklenilen sonuçlara ulaşmak imkansızdır. Sonuç olarak, A + Yöntemi, öğrenicilerin de öğrenmelerinde özerk olmaya teşvik edildiği İlkeli Eklektizm yaklaşımı baz alınarak oluşturulmuştur.

A + Yöntemi, öğretmenleri, belirli bir metodu veya yaklaşımı benimsemekten ziyade, kendilerini sınıflarının dinamiğine, dil öğrenme ve öğretme konusundaki kolektif bilgisine göre adapte olmaya teşvik eder

Her öğrenci farklıdır ve A + Yöntemi herkes için eşit olarak geliştirilmiştir.