TOLES Advanced

TOLES Advanced (İleri Seviye) Sınavı

Advanced Sınavı oluşturuldu ve daha sonra önde gelen ticari hukuk firmaları ile istişare edilerek geliştirildi ve hukuk İngilizcesinde başarının altın standardı olarak kabul edildi. TOLES Advanced,  Londra’da bulunan hukuk firmalarının uluslararası stajyer veya ortak alımında hukuki İngilizce dil becerileni ölçebilmelerine yönelik bir yöntem talep eden büyük bir ticari hukuk firmasının talebi üzerine oluşturuldu. Bu, uluslararası avukatların İngilizce olarak görev yapma ve bu alanlarda yeterliliğin en iyi nasıl ölçülebileceğine dair dikkatli bir analiz yapılması gerekliliğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak TOLES Advanced Sınav ortaya çıktı. Kuruluşundan bu yana, hukuk alanındaki işverenlere, akademik İngilizce becerilerinden ziyade, bir avukatın ticari hukuksal İngilizce becerilerinin ölçülmesiyle ilgili olarak güven vermiştir.

İçerik

Sınav tek sayfadan oluşur: hukuki okuma ve yazma. Sınav, adayın İngilizce konuşan bir avukata karşı dil yeteneklerini ölçer. Diğer bir deyişle, ‘Altın’ kategorimize giren bir aday  gerçek anlamda İngilizce konuşan bir avukat veya dava vekili kadar hukuki İngilizce becerilerine sahiptir. Sınav, sözleşme taslağı için gerekli olan kelime bilgisi ve dilbilgisini ölçmektedir. Aynı zamanda, önde gelen ticaret hukuku şirketleri tarafından tercih edilen düz İngilizce tarzı yazı bilgisini de teşvik etmektedir. Bu sınavda “hukuk dili” ve “düz İngilizce” arasındaki fark hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İleri seviyede çok iyi puan alan adaylar, hukuki alanda teknik  kelime dağarcığına sahip olmanın yanı sıra, hukuk firmalarında çalışırken dili doğru bir şekilde kullanmanın takdirine erişirler. Sınavda resmi ve gayri resmi İngilizce’nin profesyonel bir işyerinde nasıl kullanıldığının bilinmesi gerekmektedir.

Genel İngilizce Seviyesi

Bu sınav için gerekli İngilizce seviyesi Upper Intermediate-Advanced (Üst Orta-İleri) düzeydir. Sınav, adayın gerekli standart İngilizce konuşan avukatlar karşısında hukuksal İngilizce becerilerini ölçer.

Temel Bilgiler

Sınav süresi: 120 dakika

Test edilen beceriler: Hukuksal okuma, yazma ve taslak oluşturma, ticari terimler bilgisi.

Sınav odak konuları: Gerçek iş yaşantısında karşılaşacağınız okuma, yazma ve dilekçe yazma becerileri.

Sınava girmek için uygun seviye: Upper Intermediate – Advanced (orta üst-ileri)

Puan: Maksimum puan 100’dür.

Sertifika: Puan açıklamasının bulunduğu TOLES Advanced sertifikası